Law Business Consulting © 2012 | Privacy Policy Law Business Consulting © 2012 | Privacy Policy

Сфери Юридичної Практики

Due Diligence або юридичний аудит

З усіх питань, пов'язаних із цією практикою, звертайтесь до: З усіх питань,пов'язаних ізцією практикою,звертайтесь до:

Офіс 12, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська) 42Б, Київ, Україна 01004

МИ НА ЗВ'ЯЗКУ:

Телефон:

E-mail:

+380 44 224 59 53

info@lbc.in.ua

 2012 : Privacy Policy  2012 : Privacy Policy  2012 : Privacy Policy  2012 : Privacy Policy  2012 : Privacy Policy  2012 : Privacy Policy
Податкова практика

Goldex

Нерухомість та будівництво

Послуга Due Diligence або Юридичний аудит, яку надає наша компанія, допомагає розкрити реальні, майбутні та умовні зобов’язання компанії, виявити юридичні та договірні перешкоди для запланованих дій інвестора або укладення договорів.

Умовно можна виділити наступні види Due Diligence: попередній, вивчення окремих питань та повний (Full Scope):

Проведення попереднього Due Diligence компанії дозволяє вивчити окремі аспекти щодо об’єкту проведення аналізу, його статусу та діяльності (наприклад, наявність необхідних ліцензії, дозволів, торгових знаків та ін.).

Юридичний аудит окремих питань проводиться як після попереднього Due Diligence, так і окремо, і дає змогу більш глибоко вивчити окремі питання поставлені клієнтом і сфокусуватися на їх вирішенні.

Повний Due Diligence – такий аналіз, у якому вивчаються всі наявні аспекти щодо статусу, існування і діяльності об’єкта.

Питання, щодо яких проводиться Due Diligence:

Перевірка нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва та земельних ділянок;

Питання інтелектуальної власності, де перевіряються об’єкти авторського права і суміжних прав, об’єкти науково-творчої діяльності та знаки для товарів і послуг;

Перевірка істотних договорів компанії, тобто тих договорів, що є найбільш суттєвими або відносяться до сфери основної господарської діяльності (постачання, збут, користування основними засобами, договори щодо оренди нерухомості тощо), договори щодо технологічного забезпечення компанії, фінансові договори (кредити, позики тощо), договори, укладені з зацікавленими чи пов’язаними особами;

Трудові відносини в компанії;

Аналіз історії судових спорів, за якого перевіряються ризики пов’язані із переглядом завершених справ за появою нововиявлених або виняткових обставин; можливістю застосування заходів забезпечення позову чи запобіжних заходів за поточними судовими розглядами; виявлення перспектив несприятливого розвитку та завершення поточних справ; тенденції пред'явлення позовів до Компанії; ризики банкрутства або її ключових контрагентів; існуючі адміністративні оскарження рішень податкових органів; пред'явлені контрагентами претензії; виявлення під час Due Diligence суттєвих порушень законодавства або зобов'язань, які можуть привести до судових спорів; існуючі виконавчі провадження;

Дослідження регуляторних питань, що пов’язане із аналізом взаємодії компанії із фінансовими установами (банками, страховими компаніями, професійними учасниками ринку цінних паперів), дотримання вимог антимонопольного законодавства, сертифікація виробів та виробництва, відносини із дозвільними органами;

Питання пов’язані із фінансами та податками компанії. При Due Diligence перевіряється: реєстрація в податкових органах Пенсійному фонді та фондах соціального страхування; факт подання звітності; результати податкових перевірок, наявність штрафних санкцій; адміністративне оскарження рішень Державної податкової інспекції та ін..; наявність податкової заборгованості; дотримання валютного законодавства; правомірність використання податкових пільг; аналіз висновків незалежного аудитора.

Отже, оцінка вигоди передбачуваної операції проводиться шляхом аналізу всіх аспектів минулого, теперішнього і прогнозованого майбутнього бізнесу і виявлення будь-яких можливих ризиків. Відсутність належної перевірки може виявитися причиною поганих фінансових результатів після зміни власника, причиною судових позовів, податкових та фінансових перевірок та інших більш неприємних наслідків.

Антимонопольне та конкурентне право Фінансове та інвестиційне право ENG ENG UKR UKR RU RU

Пошук

UKR

RUS

ENG

Судова практика Корпоративне право та M&A Договірне й господарське право

ЛАРИСА ЛИТВИНЕНКО

управляючий партнер

Телефон:

+38 044 224 59 53

Електронна алреса:

l.litvinenko@lbc.in.ua

Державно-приватне партнерство та GR Митне право Цивільне право Трудове право Страхове право Право добутку природних ресурсів Адміністративне і дозвільне право Врегулювання спорів Виконавче впровадження Міжнародне право Комерційне право IT, інформаційне та медіа право Юридичний аудит